Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΟΥΣ 66 ΔΗΜΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατηγορία: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ Δημοσιεύτηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2019


Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης έχει δεσμευθεί ότι σύντομα η Αττική, θα αποκτήσει ένα σύγχρονο κι ασφαλές για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, που παράγονται στο Λεκανοπέδιο.

Το νέο σύστημα θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια, σε συνεργασία και με τους 66 Δήμους της Αττικής.


Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε πρόσκληση από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής, με την οποία καλούνται όλοι οι δήμοι της Αττικής, να επικαιροποιήσουν τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1,6 εκ. € και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης ανά δήμο έχει οριστεί στα 20.000 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ

Οι σχετικές προτάσεις θα πρέπει να έχουν υποβληθεί από τους 66 δήμους της Αττικής μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2020 προκειμένου μέσα στο 1ο 6μηνο του 2020 να έχουν επικαιροποιηθεί τα Τοπικά Σχέδια.

Με αφορμή τη σχετική διαδικασία ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε: «Η χρηματοδότηση των δήμων για την επικαιροποίηση των τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων, αποτελεί άλλο ένα σημαντικό βήμα μπροστά στην υλοποίηση του νέου μας σχεδιασμού, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε τη δέσμευσή μας ότι θα δρομολογήσουμε βιώσιμες λύσεις στο ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων της Αττικής.
Σε συνεργασία με τους Δήμους, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο, με σαφή χρονοδιαγράμματα και βασισμένο στις ανάγκες αλλά και στις δυνατότητες της Αττικής. Δεν έχουμε το παραμικρό περιθώριο να χάσουμε και άλλο πολύτιμο χρόνο. Έχοντας στο επίκεντρο των πολιτικών μας την ενίσχυση της ανακύκλωσης, προχωράμε συντονισμένα και τελειώνοντας με τις παθογένειες του παρελθόντος».

Για την υλοποίηση της πρόσκλησης τεχνικής βοήθειας θα λειτουργήσει ειδική τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (help desk) στον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης (ΕΔΣΝΑ), προκειμένου να διευκολυνθούν οι Δήμοι στην προσπάθειά τους.

Δικαιούχοι και αντικείμενο προτάσεων

Οι βασικοί άξονες του αντικειμένου δράσης σε κάθε Δήμο θα είναι δύο:

 

Α) η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και

 

Β) ο σχεδιασμός του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Αναλυτικότερα ανά τομέα προβλέπονται τα παρακάτω:

Α. Η επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του κάθε ΟΤΑ Α’ βαθμού σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας, που θα περιέχει:
• Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων• Βασικά χαρακτηριστικά κάθε Δήμου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, χωροταξικά, πολεοδομικά, κ.λπ.)
• Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά παραγόμενων στερεών αποβλήτων Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης στερεών αποβλήτων
• Τοπικοί στόχοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων Δήμου
• Προτεινόμενα μέτρα και δράσεις
• Οικονομικά στοιχεία (κόστη επένδυσης, λειτουργίας, χρηματοδότηση, κ.λπ.)


Β. Τον σχεδιασμό του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα περιέχει:
• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων τροφίμων από οικίες και χώρους εμπορικών δραστηριοτήτων (εστιατόρια, ξενοδοχεία, λαϊκές, κ.λπ.)
• Πρόγραμμα διαλογής στην πηγή πράσινων αποβλήτων κήπων και πάρκων
• Πρόγραμμα οικιακής κομποστοποίησης


Να σημειωθεί ότι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ είναι ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.).

Ακολουθήστε μας