Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου Ελληνική Λύση: «Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός παιδιών ΑμεΑ σε δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΗΦ»

Κατηγορία: ΕΛΛΑΔΑ Δημοσιεύτηκε στις 16 Ιουλίου 2022

 

Επικαιρη ερωτηση της Αναστασίας - Αικατερίνης Αλεξοπούλου Βουλευτού Β1 ́ Βορείου Τομέα Αθηνών με την Ελληνική Λύση με θεμα.


«Υποχρεωτικός ο εμβολιασμός παιδιών ΑμεΑ σε δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΗΦ».

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο υπ' αρ. 63877/31.08.2021, “Υποχρεωτικός εμβολιασμός
φιλοξενουμένων σε ΚΔΑΠΑμεΑ - ΚΔΗΦ, στο πλαίσιο λήψης προληπτικών μέτρων
κατά του κορωνοϊού COVID-19”, που εξέδωσε το Υπουργείο σας, διά της αρμοδίου
Υφυπουργού, κατά τις διατάξεις, άλλωστε, του άρθρου 206, του Ν. 4820/2021,


“Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις”, γνωστοποιείται πως: “...για
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, μετά την 16 Αυγούστου 2021, κάθε
ωφελούμενος που εισέρχεται στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων
με αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) και στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ)
πρέπει υποχρεωτικά να είναι πλήρως εμβολιασμένος κατά του κορωνοϊού COVID-19,

τηρουμένων των οδηγιών εμβολιασμού, ανά ηλικιακή ομάδα, όπως αυτές έχουν καθοριστεί
από την αρμόδια επιτροπή εμβολιασμού”.

Κατά την ερμηνεία, όμως, του ανωτέρω, δεν γίνονται δεκτά από τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών-Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ), όπως και από τα Κέντρα
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), μεταξύ άλλων, ανήλικα παιδιά με
αναπηρίες, τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί με το σκεύασμα κατά του κορωνοϊού, με
συνέπεια τον αποκλεισμό τους και την στέρηση όλων των ευεργετημάτων που προσφέρουν
σε αυτά τα ως άνω εξειδικευμένα επί τούτου Κέντρα.


Κατά τον τρόπο αυτό, όπως είναι
πασίδηλο, δημιουργείται μία παράλογη διαφοροποίηση ανάμεσα στα μη εμβολιασμένα και τα
εμβολιασμένα παιδιά ΑμεΑ, δεδομένου ότι:


α) την ίδια στιγμή, οι μαθητές ΑμεΑ, που δεν
έχουν εμβολιαστεί, δύνανται βάσει της παρ. 3, του άρθρου 3Α, της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.
55254 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4187/Β ́/10-9-2021) να εισέρχονται κανονικά στο
Ειδικό ή Γενικό σχολείο τους, έχοντας διενεργήσει απλό (αρνητικό) τεστ κορωνοϊού και


β) ταΚΔΑΠ-ΑμεΑ και τα ΚΔΗΦ αποτελούν κοινωνικές δομές ανοιχτής φροντίδας, άρα τα παιδιά με
αναπηρίες τα οποία απασχολούνται και συμμετέχουν στις εν λόγω δομές, δεν φιλοξενούνται
ούτε διαβιούν σε αυτές, αντίθετα με τα ισχύοντα για τις προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας.

Είναι, επομένως, αντίνομο και παράδοξο να συμβαίνει η ως άνω περιγραφείσα
διαφοροποίηση, αφ' ής στιγμής η μεν Εγκύκλιος 63877/31.08.2021 έρχεται σε σύγκρουση
με την Κ.Υ.Α. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254, ενώ, ταυτόχρονα, οι κοινωνικές δομές ανοιχτής
φροντίδας εξισώνονται κατά τρόπο έμμεσο, πλην όμως σαφή και απόλυτο, με τις
εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα και σκοπού προνοιακές δομές κλειστής φροντίδας.

Προς επίρρωση των παραπάνω, επικαλούμαστε την τοποθέτηση του Συνηγόρου του
Πολίτη, ο οποίος διά του υπ' αριθμ. 304259/52773/2021 εγγράφου του, και σχολιάζοντας
την Εγκύκλιο 63877/31.08.2021, αναφέρει μεταξύ άλλων, συμπεραίνοντας, ότι: “...προκύπτει
διχασμός και ασυνέχεια της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με τα μέτρα πρόληψης κατά του
κορονοϊού καθώς τα ίδια αυτά παιδιά που καλούνται να εμβολιαστούν υποχρεωτικά
προκειμένου να γίνουν δεκτά σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ φοιτούν σε γενικά ή ειδικά σχολεία όπου ο
αριθμός παιδιών ανά τάξη είναι μεγαλύτερος ,όπως και ο συγχρωτισμός εντός και εκτός
αιθουσών, χωρίς να απαιτείται παρόμοια προϋπόθεση.


Παρόμοια, δεν απαιτείται
εμβολιασμός κατά του COVID -19 για κανένα παιδί σε κανένα σχολείο ενώ, επιπροσθέτως,
δεν έχουν υποχρέωση εμβολιασμού ούτε οι εκπαιδευτικοί όπως προαναφέρθηκε.


Συνεπώς, δεν αιτιολογείται επαρκώς για ποιο λόγο επιλέγεται ειδικά αυτό το προληπτικό μέτρο από το
Υπουργείο Εργασίας για τα άτομα με αναπηρίες σε αντίθεση με το Υπουργείο Παιδείας
δημιουργώντας αναιτιολόγητα δύο διαφορετικά καθεστώτα διαχείρισης, ως προς την
πρόβλεψη εμβολιασμού παιδιών”.


Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιος ο λόγος, να υφίσταται διαφοροποίηση ανάμεσα στους εμβολιασμένους και τους μη
εμβολιασμένους μαθητές ΑμεΑ, ως προς την αποδοχή αυτών στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΗΦ,
από τη στιγμή που ισχύουν οι αντινομίες που περιγράφουμε ανωτέρω, τις οποίες και
ενισχύει η σχετική ως άνω τοποθέτηση του Συνηγόρου του Πολίτη;

2. Προτίθεστε να λάβετε άμεσα τα κατάλληλα μέτρα, έτσι ώστε να αρθεί η άδικη αυτή
διάκριση και να γίνονται, στο εξής, δεκτά όλα τα παιδιά ΑμεΑ στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΗΦ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Αναστασία - Αικατερίνη Αλεξοπούλου

 

Αναρτήθηκε από 

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας