Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Ενίσχυση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων βορειοδυτικής λεκάνης δάσους Χαϊδαρίου- Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο

Κατηγορία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2019

 


Η Περιφέρεια Αττικής διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για το έργο:«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 4.193.548,39 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147). Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr (Α/Α Συστήματος: 87016).

Ημερομηνία Προεπισκόπησης: Άμεσα
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: Άμεσα

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/01/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 20/01/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Συνημμένα η Διακήρυξη και η Περίληψη.

Αρχείο           Μέγεθος αρχείου Τελευταία Επεξεργασία

Download this file (191219_19PROC006051276_perilipsi.pdf) ΠΕΡΙΛΗΨΗ   442 kB2019-12-19 11:24

Download this file (191219_19PROC006051276_diakirixi.pdf) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1619 kB2019-12-19 11:24

Ακολουθήστε μας