Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

570 Σελίδες, Τοπικής Πατριδογνωσίας Αιγάλεω

Κατηγορία: ΑΙΓΑΛΕΩ Δημοσιεύτηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ὁ Πολιτιστικὸς Σύλλογος «ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ» ἔχει τὴν τιμὴ νὰ 


ἀναγγείλῃ μὲ ἰδιαίτερη ἱκανοποίηση στοὺς συμπολῖτες μας τῆς πόλεως τοῦ Αἰγάλεω καὶ σὲ κάθε ἐνδιαφερόμενο ὅτι προσφάτως, ἐντὸς τοῦ θέρους, ἐξέδωσε πολυσέλιδο σύγγραμμα, καρπὸ πολυετοῦς, πολύμοχθης καὶ εὐσυνείδητης ἐρευνητικῆς ἐργασίας, μὲ τὸν τίτλο «ΑΙΓΑΛΕΩ (σελίδες τοπικῆς πατριδογνωσίας)». 

Στὶς 570 σελίδες τοῦ τόμου αὐτοῦ περιλαμβάνονται 50 μικρὰ καὶ μεγάλα κείμενα ποὺ ἀναφέρονται στὴν ἐν γένει ἱστορία, τὴν τοπογραφία τὴν παιδεία, τὰ μνημεῖα κλπ. τοῦ τόπου μας.

Ὁ ἀναγνώστης θὰ ἔχῃ π.χ. τὴν εὐκαιρία νὰ πληροφορηθῇ καὶ ἀπὸ τὴν πλέον ὑπεύθυνη, ὅπως θὰ διαπιστώσῃ, πηγή, τὰ σημαντικώτερα ἱστορικὰ καὶ οἰκονομικὰ στοιχεῖα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐπώδυνη γέννηση καὶ τὴν ἐξέλιξη τῆς πόλεώς μας, τὴν ἱστορία τοῦ τοπίου ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἱδρύθη (ὄρος Αἰγάλεω, Ποικίλον, Κηφισός, Ἱερὰ Ὁδός, Ἐλαιώνας) καὶ τοὺς πρώτους οἰκισμούς (Πυριτιδοποιεῖον, Σωτηράκι, Κτῆμα Ἀλεξάνδρου, Νέαι Κυδωνίαι, Λιούμη κλπ.). 

Θὰ ἀντλήσῃ ἐπίσης πληροφορίες γιὰ τὴν Α΄/θμια καὶ Β΄/θμια Ἐκπαίδευσή μας, γιὰ τοὺς σημαντικοὺς καλλιτέχνες τοῦ λαϊκοῦ τραγουδιοῦ ποὺ ἔζησαν στὴν περιοχή καὶ θὰ ἀπολαύσῃ τὰ κείμενα πλήθους λαϊκῶν τραγουδιῶν ποὺ τὴν μνημονεύουν.

Θὰ ἐνημερωθῇ ἐπίσης γιὰ τὸν βυζαντινὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, τὰ ὀκτὼ μεταβυζαντινὰ ἐκκλησάκια καὶ τοὺς ἕξι ἐνοριακούς μας ναούς, γιὰ τὴν ἀθλητικὴ ἱστορία τοῦ Δήμου, τὰ ὑπαίθρια γλυπτὰ του καὶ γιὰ ἕνα πλῆθος ἄλλων θεμάτων ποὺ ἀφοροῦν τὴν τοπικὴ πατριδογνωσία. 

Τὰ κείμενα κοσμοῦν καὶ συγχρόνως τεκμηριώνουν περισσσότερες ἀπὸ 400 παλαιὲς καὶ νεώτερες φωτογραφίες,

αεροφωτογραφίες, σκίτσα κ.λ.π.

 

Χωρὶς ἀμφιβολία ὁ ἀναγνώστης θὰ διαπιστώσῃ ὅτι πρόκειται γιὰ ἔνα συγγραμμα ποὺ θὰ ἀποτελῇ ὑποχρεωτικῶς σημεῖο

ἀναφορᾶς γιὰ οἱονδήποτε θὰ θελήσῃ στὸ μέλλον νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὴν ἱστορία τῆς περιοχῆς.Συγγραφεῖς τοῦ βιβλίου εἶναι οἱ ἑξῆς συμπολῖτες μας:

α΄. Κωνσταντῖνος Ἰ. Δάλκος, Φιλόλογος, ἐπὶ τιμῇ Διευθυντὴς τοῦ 3ου Λυκείου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε καὶ τὴν ἐν γένει ἐπιμέλεια τῆς ἐκδόσεως.

β΄. Παναγιώτης Χατζηαντώνογλου, ἐπὶ τιμῇ Προϊστάμενος τοῦ ἐδῶ 1ου Γραφείου Α΄/θμίου Ἐκπαιδεύσεως.

γ΄. Κωνσταντῖνος Μᾶρκος, Θεολόγος, ἐκπαιδευτικὸς καὶ ἐθνομουσικολόγος.

δ΄. Νῖκος Νικολαΐδης, ὀδοντίατρος, συγγραφέας πολλῶν βιβλίων περὶ τοῦ τοπικοῦ ἐδῶ ἀθλητισμοῦ.

ε΄. Γιάννης Ὀρφανός, Χημικός, καθηγητὴς τοῦ 3ου Λυκείου Αἰγάλεω

ς΄. Λάζαρος Πετράκης, νεώτερος βλαστὸς μιᾶς ἀπὸ τὶς παλαιότερες οἰκογένειες τοῦ τόπου μας.


  «ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ»                                                 

Πολιτιστικὸς Σύλλογος 

Αἰγάλεω 

Ν. Πλαστήρα 53 122 42 

τηλ. 210 5903518 

(απὸ 19.30- 21.30 καθημερινῶς)

Ακολουθήστε μας


Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας