Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Ενεργοί Πολίτες Πετρούπολης: Για τη δημιουργία ΣΜΑ στην Πετρούπολη και ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατηγορία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Δημοσιεύτηκε στις 23 Ιουνίου 2020Πετρούπολη, 22/06/2020ΘΕΜΑ: Υποβολή δύο εγγράφων προς τον Δήμαρχο Πετρούπολης κ. Στ. Βλάχο που αφορούν:
1. Την δημιουργία δύο (2) Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), στην Πετρούπολη
2. Την μελέτη με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ».
Στις 16/06/2020 οι Ενεργοί Πολίτες Πετρούπολης υποβάλαμε στον Δήμο Πετρούπολης δύο έγγραφα με αρ. Πρωτ. 7546 και 7545 που αφορούν τα παραπάνω θέματα:

Εκτιμώντας ότι η δημιουργία ΣΜΑ στην πόλη μας είναι μείζον ζήτημα που αφορά την υγεία και την ποιότητα ζωής των κατοίκων γιατί επιβαρύνει την ήδη επιβαρυμένη ατμόσφαιρα με θανατηφόρους ρύπους. λόγω της γειτνίασης με τις εγκαταστάσεις διαχείρισης των αποβλήτων όλων των δήμων (66) της Περιφέρειας Αττικής και των υγειονομικών αποβλήτων όλης της χώρας στην Φυλή, επιμένουμε και επανερχόμαστε στο θέμα. Προηγήθηκε ΔΤ της 19/05/2020 με Θέμα: Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Πετρούπολη…


Κυβέρνηση, Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής και η Δημοτική Αρχή Πετρούπολης μας φέρνουν χώρο υποδοχής απορριμμάτων μέσα στην πόλη… τι ακολουθεί αμέσως μετά; Η καύση!

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πετρούπολης, στις 20/05/2020 θέσαμε σχετικό ερώτημα και ο ίδιος ο Δήμαρχος δήλωσε ότι η έγκριση δημιουργίας δύο ΣΜΑ που προβλέπεται στον Νόμο 4685/2020 έγινε με αίτημα της διοίκησης και δεν είναι αυθαίρετη επιλογή του ΥΠΕΝ.


Μελετώντας το ΦΕΚ άρθρο 92 του παραπάνω νόμου, διαπιστώσαμε ότι αφορά σημεία όπου ήδη λειτουργούν σήμερα ΣΜΑ, κάτι που δεν συμβαίνει στα δύο γήπεδα του δήμου Πετρούπολης δηλαδή δεν λειτουργούν ΣΜΑ σε αυτούς τους χώρους..
Επανερχόμαστε λοιπόν και ζητάμε με το υποβληθέν έγγραφο όπως μας προσκομισθεί όλο το υλικό που αποδεικνύει ότι στα γήπεδα που αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ήδη λειτουργούν σήμερα ΣΜΑ. 

Το ότι η Διοίκηση λειτούργησε εν κρυπτώ και δεν ενημέρωσε καν το Δημοτικό Συμβούλιο για την πρόθεση της να φέρει ΣΜΑ στην Πετρούπολη δείχνει και την ουσία αυτής της παρέμβασης για τη ζωή μας.

 Οι Ενεργοί Πολίτες πιστεύουμε στην αξία που έχουν οι δημόσιοι χώροι για την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης, την ενδυνάμωση και διεύρυνση της δημοκρατίας, την περιβαλλοντική και αισθητική βελτίωση του αστικού «πυκνοδομημένου» περιβάλλοντος, γι αυτό και δεχθήκαμε θετικά την πρόταση της διοίκησης για ανάπλαση 7 χώρων πρασίνου – πλατειών στον δήμο μας και εγκρίναμε την μελέτη και τον προυπολογισμό του έργου παρ’ όλο που δεν παρουσιάσθηκαν καν οι μελέτες στο δημοτικό συμβούλιο της 20/05/2020. 

Επειδή έχει μεγάλη σημασία για εμάς αυτό το έργο, δηλώνουμε ότι θα το παρακολουθούμε σε όλες τις φάσεις εξέλιξής του και ζητάμε με το έγγραφο που καταθέσαμε στοιχεία που αφορούν την υπάρχουσα κατάσταση και τον τρόπο που έχει συνταχθεί ο προυπολογισμός του έργου(1.460.719,52 Ευρώ).


Παράλληλα από την Κυριακή 21/06/2020 ξεκινήσαμε επί τόπου επισκέψεις – αυτοψίες στους υπό ανάπλαση χώρους ώστε να έχουμε και εμείς άποψη αλλά κυρίως να αφουγκραστούμε τις ανάγκες κάθε συνοικίας. Τα λεφτά για την ανάπλαση είναι από το Πράσινο Ταμείο και από ίδιους πόρους και θέλουμε να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για έργα τόσο πολύτιμα για την πόλη μας. 

f/b

 


Ακολουθήστε μας