Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Χ. Καφαντάρη: ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΙΑ

Κατηγορία: ΕΛΛΑΔΑ Δημοσιεύτηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022

 Η Βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθήνας ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Χαρά Καφαντάρη καταθέτει
αναφορά την επιστολή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε) προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα : «ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΙΑ»

Με βάση την από 6-9-2022 Αριθ. Πρωτ. 163, επιστολή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε) προς τον Υπουργό Εσωτερικών,
επισημαίνεται η ανάγκη ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΣΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ
ΑΠΟΣΠΑΣΗς ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΤΙΑ.

Στο Νόμο 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09-07-2022) περί «Συμπληρωματικών μέτρων για την
εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών και του Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα
επιμέρους επιγραμματικά συστήματα συγκέντρωσης.


 Διατάξεις σχετικές με την εκλογική
διαδικασία και τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπισμών και υποψηφίων
βουλευτών και αιρετών Λοιπές επείγουσες διατάξεις.» και συγκεκριμένα στο άρθρο 52 παρ.

2 τροποποιείται το άρθρο 11 του 4440/2016, προσθέτοντας
« Ειδικά για τους πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των τεσσάρων (4) ετών
έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό τις ανωτέρω
προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν επανεξέτασης του
σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.»

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι το μέτρο είναι θετικό και ευεργετικό προκειμένου να μην
χωρίζονται τα παιδιά από τον έναν από τους δύο γονείς, ειδικά στους δύσκολους οικονομικά
και ηθικά καιρούς που ζούμε σήμερα, και λαμβάνοντας υπόψη την υπογεννητικότητα στη
χώρα μας, όμως είναι άδικο για τις τρίτεκνες οικογένειες αφού τις αποκλείει από αυτό το
ευεργέτημα.

Ζητείται η τροποποίηση του άρθρου 52 παρ 2, του Νόμου 4954/2022 -ώστε να
συμπεριληφθούν και οι τρίτεκνοι στο ευεργέτημα της απόσπασης υπαλλήλου για μία
επιπλέον διετία-ως εξής:

« Ειδικά για τους τρίτεκνους και πολυτέκνους υπαλλήλους, εφόσον κατά το πέρας των
τεσσάρων (4) ετών έχουν τουλάχιστον τρία (3) προστατευόμενα τέκνα, η απόσπαση υπό
τις ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμα, κατόπιν
επανεξέτασης του σχετικού αιτήματος του υπαλλήλου από την Κεντρική Επιτροπή
Κινητικότητας.»

Επισυνάπτεται η από 6-9-2022 Αριθ. Πρωτ. 163, επιστολή της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΠΟΛΥΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε) .
Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, για την απάντηση σχετικά με τις
ενέργειες τoυ Υπουργείου για την αποτελεσματική επίλυση του προβλήματος.

 Αναρτήθηκε από 

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας