Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Ξεκίνησαν οι Αιτήσεις για την ένταξη ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Αγίας Βαρβάρας

Κατηγορία: ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Δημοσιεύτηκε στις 28 Μαρτίου 2023
Αιτήσεις για την ένταξη ωφελουμένων στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
δέχεται ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας.

Η δομή απευθύνεται σε ηλικιωμένα άτομα με δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης που έχουν
κινητικά προβλήματα, πάσχουν από άνοια ή άλλα χρόνια προβλήματα υγείας. 


Σκοπός του ΚΗΦΗ είναι η προστασία και φροντίδα των ηλικιωμένων και παράλληλα η παροχή βοήθειας στους φροντιστές που για κοινωνικούς, οικονομικούς λόγους ή λόγω συνθηκών απασχόλησης
έχουν αδυναμία να φροντίσουν τα ηλικιωμένα άτομα.

Στο ΚΗΦΗ υπάρχει η δυνατότητα να ενταχθούν έως και 15 ωφελούμενοι
Οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν είναι:

 Μεταφορά από και προς το σπίτι του ωφελούμενου

 Σίτιση (πρωινό)

 Νοσηλευτική φροντίδα

 Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

 Ατομική Υγιεινή

 Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης

 Προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

Η δομή λειτουργεί σε καθημερινή βάση, Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 7:30 έως και
τις 15: 30.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις 28/3/2023 μέχρι και τις 28/4/2023. Στην περίπτωση μη
κάλυψης των θέσεων δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ωφελουμένων και μετά την
καθορισμένη περίοδο των αιτήσεων.  Η επιλογή των ωφελουμένων γίνεται μετά από την
αξιολόγηση των αιτημάτων βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.
 Επιπρόσθετα
λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές εκθέσεις που συντάσσονται για κάθε ωφελούμενο από
τους κοινωνικούς λειτουργούς της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας.

Η Αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον ωφελούμενο ή από νόμιμο εκπρόσωπό του.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής είναι:

1. Αίτηση Συμμετοχής του ηλικιωμένου ή ατόμου του συγγενικού περιβάλλοντος που
έχει αναλάβει τη φροντίδα του, η οποία παρέχεται από το Κ.Η.Φ.Η

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Αντίγραφο Ατομικού ή Οικογενειακού Εκκαθαριστικού Σημειώματος προηγούμενου
έτους

4. Αντίγραφο Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

5. Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού, από την οποία να προκύπτει αν ο ωφελούμενος/η

είναι πλήρως, μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος λόγω κινητικών δυσκολιών, άνοιας

ή άλλων προβλημάτων υγείας

6. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εν δυνάμει ωφελούμενοι δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από
άλλο Κ.Η.Φ.Η. ή άλλο φορέα παροχής παρεμφερών υπηρεσιών

Κατόπιν της λήξης της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, το Κ.Η.Φ.Η. θα προβεί στην
επιλογή των ωφελούμενων με βάση:

1. Την Κατάσταση Υγείας

2. Το Εισόδημα

3. Την Οικογενειακή Κατάσταση

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Κατάσταση Υγείας Πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος/η
(κινητικά-νοητικά-ψυχικά)

Μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος/η
(κινητικά-νοητικά-ψυχικά)


Μη αυτοεξυπηρετούμενος/η (κινητικά-
νοητικά-ψυχικά)


Εισόδημα Κάτω από το όριο της φτώχειας 15
Πάνω από το όριο της φτώχειας 10


Οικογενειακή κατάσταση
Χήρος/α, Διαζευγμένος/η, Άγαμος/η 5


Το όριο της φτώχειας προσδιορίζεται σύμφωνα με το κατώφλι φτώχειας της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτό για
το έτος 2021 ορίζεται σε 5.251 ευρώ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά και σε 11.028 ευρώ για
νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. 
Ορίζεται στο 60% του διάμεσου συνολικού ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, το
οποίο εκτιμήθηκε σε 8.752 ευρώ, ενώ το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών
της Χώρας εκτιμήθηκε σε 17.089 ευρώ. 
Για τον υπολογισμό του διαθέσιμου εισοδήματος του
νοικοκυριού, στην παρούσα πρόσκληση, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό εισόδημα μετά την
αφαίρεση του φόρου και της εισφοράς και δεν περιλαμβάνεται οποιοδήποτε επίδομα.

Για οποιαδήποτε άλλη κατηγορία κριτηρίων, οι ωφελούμενοι δεν θα λαμβάνουν μόρια, χωρίς
αυτό να σημαίνει απώλεια του δικαιώματος συμμετοχής και κατάταξης μετά από την
αντίστοιχη μοριοδότηση των εναπομεινάντων κριτηρίων.

Οι ωφελούμενοι βαθμολογούνται και κατατάσσονται σε πίνακα, κατά φθίνουσα σειρά, με
βάση το σύνολο της βαθμολογίας τους και στη συνέχεια επιλέγονται με βάση τη
δυναμικότητα της Δομής (ΚΗΦΗ) και τις διαθέσιμες θέσεις. 
Η δυναμικότητα της Δομής
«Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Αγίας Βαρβάρας» είναι 15 άτομα. Ο
πίνακας κατάταξης θα ισχύει μέχρι την έκδοση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και θα συμπληρώνονται οι κενές θέσεις από τους επιλαχόντες.

Οι ωφελούμενοι είναι δυνατόν να ασκήσουν ένσταση κατά του πίνακα κατάταξης εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίησή του.

Περισσότερες πληροφορίες: ΚΗΦΗ Δήμου Αγίας Βαρβάρας: Σιπύλου αρ. 16, 2105690486,


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας