Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Δήμος Πετρούπολης: Ξεκίνησε ο Γ’ Κύκλος Αιτήσεων του Έργου:«Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων, που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες»

Κατηγορία: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιουλίου 2021

Ο Δήμος Πετρούπολης ενημερώνει τους πολίτες ότι ξεκίνησε ο Γ’ Κύκλος Αιτήσεων του Έργου:«Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων, που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες»


Συγκεκριμένα, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020», υλοποιεί την Πράξη «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης που οδηγεί σε Πιστοποίηση και Συνοδευτικές Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και στην Επιχειρηματικότητα» με MIS 5045662.
Αντικείμενο της Πράξης είναι:
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και Mentoring (30 ατομικές συνεδρίες)
• Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης 220 ωρών σε συγκεκριμένα θεματικά αντικείμενα
• Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων από τα παραπάνω προγράμματα από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή ΕΟΠΠΕΠ.
Η Πράξη απευθύνεται σε 700 ωφελούμενους οι οποίοι θα πρέπει να πληρούν επιπλέον τις κάτωθι απαραίτητες προϋποθέσεις:
1. Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της πράξης.
2. Να είναι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης του ΑΣΔΑ όπως ορίζεται και ισχύει στο καταστατικό του
3. Να διαθέτουν ελληνικό απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή πιστοποίηση ελληνικής γλωσσομάθειας (επίπεδο τουλάχιστον Β2)

Οι καταρτιζόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις παρακολούθησης θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € (μεικτά) ανά ώρα κατάρτισης που παρακολούθησαν.
Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 22/07/2021 έως και τις 27/09/2021 και ώρα 20.00.
Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα www.training.asda.gr και κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να ενημερωθεί χρησιμοποιώντας τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) της αίτησης που υπέβαλε στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης των Αιτήσεων.
Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και να ενημερωθείτε σχετικά με: τα προγράμματα κατάρτισης, τα μόρια-κριτήρια αξιολόγησης & τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην ιστοσελίδα: www.training.asda.gr

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας