Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Περιφερεια Αττικης: διενέργεια Άσκησης "Αινείας 2022" ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Κατηγορία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δημοσιεύτηκε στις 18 Απριλίου 2022

Διενέργεια Άσκησης με τον κωδικό «ΑΙΝΕΙΑΣ 2022» στο Ποικίλο Όρος και στο

Όρος Αιγάλεω ενόψει της αντιπυρικής περιόδου υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Αττικής και τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο πλαίσιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, η
Περιφερειακή Ενότητα του Δυτικού Τομέα Αθηνών με το συντονισμό της
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής,
πραγματοποίησε Άσκηση πεδίου με την κωδική ονομασία «ΑΙΝΕΙΑΣ 2022», στο
Ποικίλο Όρος (κορυφογραμμή Πετρούπολης/Καματερού) και στο Όρος Αιγάλεω
(θέση ΠΑΝΘΕΟΝ) σε πραγματικό χρόνο και σε προσομοιωτικές συνθήκες με την
κινητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας
Αττικής και τη συνδρομή του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ο Σκοπός της Άσκησης αφορούσε στον έλεγχο μέρους του επιχειρησιακού
σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές στην ΠΕ Δυτικού
Τομέα Αθηνών και η ανάπτυξη συνεργασίας και επικοινωνίας των εμπλεκόμενων
φορέων.


Οι αντικειμενικοί στόχοι της Άσκησης ορίστηκαν ως εξής:

1. Η δοκιμασία και βελτίωση της απαιτούμενης συνεργασίας μεταξύ των
εμπλεκόμενων φορέων.

2. Η βελτίωση του συντονισμού, της επικοινωνίας και της διαχείρισης της
επικοινωνίας.

3. Ο προσδιορισμός και η εκτίμηση των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινων και
υλικών).

4. Η δοκιμασία της διαδικασίας έκτακτης σύγκλησης και λειτουργίας Συντονιστικού
Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) στο χώρο του συμβάντος.

5. Δημιουργία προϋποθέσεων προσομοίωσης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, όπου
η λήψη αποφάσεων γίνεται υπό συνθήκες αυξημένης πίεσης.

Αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ολοκληρωμένης διαχείρισης μίας κατάστασης
έκτακτης ανάγκης είναι η πρόληψη, η ετοιμότητα και ο στρατηγικός σχεδιασμός, πριν
εκδηλωθεί ο κίνδυνος ενδεχόμενης πυρκαγιάς, με στόχο την αποτροπή της στο
μέγιστο δυνατό βαθμό, με το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων Πολιτικής
Προστασίας.
 Η διενέργεια τέτοιων ασκήσεων συνιστά ασφαλή μέθοδο για την
εκπαίδευση και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και τη συνακόλουθη
επιτυχή επικοινωνία και συνεργασία των συναρμόδιων φορέων και των εθελοντικών
οργανώσεων.

Την Άσκηση άνοιξε με χαιρετισμό ο Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γ. Πατούλης ο
οποίος δήλωσε: 
«Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πρόληψη που είναι το πιο
ισχυρό μας «όπλο» απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Ο συντονισμός
και η εκπαίδευση είναι τα κλειδιά για να διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά τις κρίσεις
και να προστατεύουμε τους πολίτες και τις πόλεις μας.
 Εμείς δεν αρκούμαστε σε
ευχολόγια αλλά επενδύουμε στην πρόληψη με πράξεις». Ακολούθησε καλωσόρισμα
του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών, κ. Α. Λεωτσάκου, τονίζοντας:

«Άλλο ο σχεδιασμός επί χάρτου και άλλο πραγματική άσκηση ετοιμότητας για το
συντονισμό όλου του μηχανισμού πυροπροστασίας με συνεργασία όλων των
εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δασών
μας.». 
Την κήρυξη έναρξης της Άσκησης έδωσε ο Δρ. Νίκος Πασσάς, Αν.
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.
Μετά το πέρας της Άσκησης αποτυπώθηκε το υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των
συμμετεχόντων, λόγω του μεγάλου βαθμού συμμετοχής των φορέων Πολιτικής
Προστασίας και του προσωπικού, όπως και του επαγγελματισμού, που επέδειξαν και
της καλής γνώσης του αντικειμένου που είχαν να διαχειριστούν.
 Επίσης, σημειώθηκε
η σημαντικότητα της διενέργειας αυτής της πρωτοβουλίας για πρώτη φορά στη
χωρική αρμοδιότητα της ΠΕ του Δυτικού Τομέα Αθηνών και του πολύτιμου ρόλου
των ΣμηΕΑ στην υποβοήθηση του έργου της διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών.


 Αναρτήθηκε από Fabio Mera

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας