Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Έκκληση του Δήμου Αιγάλεω για τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Κατηγορία: ΑΙΓΑΛΕΩ Δημοσιεύτηκε στις 04 Απριλίου 2024

 

Ο Δήμος Αιγάλεω ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου 2024, απευθύνει έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν άμεσα στον καθαρισμό τους (έως τις 30 Απριλίου 2024), απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς, καθώς και να συντηρούν τον καθαρισμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:· Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα

· Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά

· Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου

· Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους

· Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων

· Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμούΝα διευκρινιστεί ότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να διενεργούν ελέγχους - αυτοψίες και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης να επιβάλλουν πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200€, ενώ σε περίπτωση που προβούν σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό καταλογίζεται εξ’ ολοκλήρου στους υπόχρεους, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.Επίσης, οι υπόχρεοι μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού δύναται να ενημερώνουν τον οικείο Δήμο με κάθε πρόσφορο μέσο.Όλα τα παραπάνω προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

· Στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στο άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

· Στα άρθρα 19 και 20 της αριθ. 99/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

(ΑΔΑ: Β49ΦΩ6Ν-ΕΘΒ)

· Στο άρθρο 266 του Ν. 5037/2023 (ΦΕΚ 78/Β΄/28-03-2023)

· Στην αριθ. 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 2549/Β΄/19-04-2023)Ο καθαρισμός των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων αποτελεί υποχρέωση όλων μας, βάσει νόμων και διατάξεων, αλλά πάνω απ’ όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥΘΥΝΗΣ απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, το περιβάλλον και τους συμπολίτες μας.Ο Δήμος Αιγάλεω προσβλέπει στη συνεργασία των δημοτών καθώς η πυροπροστασία αφορά στην ασφάλειά τους, την προστασία της περιουσίας τους και του περιβάλλοντος.

 

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας